Skoleskyss ved SDIS

Elever ved SDIS har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden til skolen oppfyller kravene.

Skoleskyss

Skoleskyssen tilbys av Kolumbus for alle elever. Elever som oppfyller følgende avstandskrav har rett til gratis skoleskyss i regi av Kolumbus AS.

•Trinn 1 elever dersom avstanden mellom hjem og skole er lengre enn 2 km

 Elever i 2.-10. klasse dersom avstanden mellom hjem og skole er lengre enn 4 km

De nåværende bussrutene er:

– SK0222 Kvadrat – Ganddal – Sandnes internasjonale skole

– SK0223 Vatne – Sandnes internasjonale skole

For mer informasjon, besøk Skoleruter i Sandnes – Kolumbus AS .

For studenter som bor i en annen kommune, vil kostnaden for busskortet bli kompensert i kommunen der studenten er bosatt.

Skolen vil søke om transport hvis eleven har behov for det. Skolen er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller drift av skoleskyssen.

Ta kontakt direkte med Kolumbus på Skoleskyss@kolumbus.no dersom du har spørsmål.