Skolens retningslinjer
og håndbøker

Følgende retningslinjer og håndbøker har som mål å bidra til å sikre at IB-filosofien etterleves.