Aktivitetene
til skolen

Fire internasjonale studenter gjør yoga som en skoleaktivitet.

Viktigheten av aktivitet og å ha glade og sunne elever kan ikke undervurderes. Det er noe som både lærere i individuelle grupper er opptatte av, men også noe vi har i vår læreplan. Det gjelder både gymaktiviteter og lignende som er direkte knyttet til skolen, men også for andre anledninger. Enten det er høytider som den 17. mai, eller noe morsomt og spennende for Halloween. Det er et bredt utvalg av muligheter å utforske, og nedenfor har vi gitt en detaljert oversikt over hva elever ved Sandnes Internasjonale Skole kan forvente å få tilgang til!

Skoleaktiviteter ved SDIS - utflukt til Iron Age Farm.

Skoleaktiviteter utenfor klasserommet

Vi på Sandnes Internasjonale Skole er opptatt av å fremme sunne og positive vaner med pedagogiske etter-skole-aktiviteter for barn og ungdom. Vi erkjenner at mennesker er naturlig skapt for bevegelse og aktivitet. Allerede fra tidlig alder er læring gjennom bevegelse en viktig del av barnets totale utvikling, og dette fortsetter gjennom ungdomsårene. Derfor er det avgjørende at barn og ungdom engasjerer seg i fysisk aktivitet.

For aldersgruppen 6-12 år anbefales det at de er fysisk aktive i gjennomsnitt 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være utfordrende og oppleves som anstrengende. Gjennom lek og fysisk aktivitet utover de anbefalte 60 minuttene, kan barn oppnå bedre helse og være energiske og friske. Vi legger vekt på å tilby varierte og engasjerende treningsformer som bidrar til barnas trivsel, utvikling og velvære.

Målet med gymaktiviteter er å stimulere elevenes bevissthet om egen fysisk form og til samtidig utvikle interesse og forståelse for sport og fysisk aktivitet. Elevene våre utforsker ulike ferdigheter: problemløsning, fysiske utfordringer, gruppesamarbeid, utstyrsbehandling og uttrykk i varierte situasjoner. Vi oppmuntrer kreativ tenkning, samarbeid og personlig utvikling.

Studentene blir utsatt for et bredt spekter av aktiviteter og overførbare ferdigheter som fremmer fysisk, intellektuell, emosjonell og sosial utvikling. I tillegg lærer elevene viktigheten av en balansert og sunn livsstil som vil bidra til å bygge selvfølelse, selvtillit og samarbeid.

Som en del av SDIS' skoleaktiviteter - svømmeopplæring på Ålgård svømmehall.

Aktiviteter for å styrke trivsel og velvære

Internasjonale skoler prioriterer elevenes velvære ved å tilby et bredt spekter av aktiviteter som fremmer fysisk, følelsesmessig og mentalt velvære. Disse aktivitetene har som mål å skape et balansert og støttende læringsmiljø.

Fysisk velvære blir prioritert gjennom deltakelse i idrettslag, tilgang til varierte treningsprogrammer og engasjement i utendørsaktiviteter som oppmuntrer til regelmessig trening og etablering av sunne vaner. Emosjonell velvære blir ivaretatt gjennom praksis innen mindfulness, tilbud om rådgivningstjenester og deltakelse i workshops som fokuserer på stressmestring og styrking av motstandskraft.

Psykisk velvære støttes gjennom programmer som fokuserer på egenomsorg, tidsstyring og positiv psykologi. I tillegg organiserer internasjonale skoler ofte samfunnstjenesteprosjekter, kulturelle arrangementer og kreative sysler for å forbedre elevenes sosiale og følelsesmessige velvære. Samlet sett fremmer disse trivselsaktivitetene i internasjonale skoler en helhetlig tilnærming til utdanning og hjelper elevene til å trives personlig og faglig.

For å fremme samhold og fellesskap, tilbyr vi en rekke oppgaver som gir elevene i klassen sjansen til å bli bedre kjent og snakke sammen også utenfor klasserommet. Feiring av 17. mai, Halloween-arrangementer og bli-kjent-aktiviteter er noen av disse tiltakene som bidrar til å skape et positivt og inkluderende miljø.

En økt med brasiliansk jiu-jitsu.

Norges gymlærere

Norges idrettslærere er dyktige fagfolk som spiller en avgjørende rolle i å fremme fysisk form, sunn livsstil og sportsånd blant elevene. Sammen med læreren legger de til rette for varierte og engasjerende fysiske aktiviteter som bidrar til trivsel og læring. Disse dedikerte lærerne har en grundig forståelse av ulike idretts- og kroppsøvingsmetodikker, og deres kunnskap og veiledning er uvurderlig for elevenes utvikling og vekst.

Norges idrettslærere prioriterer helhetlig utvikling av elevene, fremme teamarbeid, motstandskraft og lederegenskaper gjennom idrettsaktiviteter. De understreker også viktigheten av fair play, respekt og etisk oppførsel. Ved å tilby kroppsøvingsprogrammer av høy kvalitet, bidrar Norges idrettslærere til den generelle trivselen og utviklingen til elevene, og skaper livslange vaner med fysisk aktivitet og kjærlighet til idrett. Hvis du vil vite mer om skolen og lærerne våre, kan du alltid kontakte oss.

Læring om musikkinstrumenter som en skoleaktivitet i klasserommet.

Fysisk aktivitet for elever i alle aldre

Barn i skolealder bør være fysisk aktive om dagen. Elevers aktivitetsnivå kan variere gjennom uken, med høyere og lavere nivåer på forskjellige dager. Det anbefales at elevene engasjerer seg i øvelser som styrker muskler og skjelett, samt forbedrer utholdenheten, minst tre ganger i uken.

Aktiviteten bør være utfordrende, men det er viktig å sørge for at barna får tilstrekkelig med hvile. Kropper i vekst trenger en variert aktivitet. Barn i denne alderen opplever økt kroppsbeherskelse og stor fysisk, motorisk og nevrologisk utvikling. Det er et betydelig læringspotensial hos barn i denne fasen.

Vi ved Sandnes Internasjonale Skole fokuserer på å hjelpe barna med å finne glede i ulike aktiviteter og bevegelse. Vi oppmuntrer dem til å utforske og oppdage oppgaver som interesserer dem. Vår tilnærming inkluderer å påvirke ulike aspekter av deres fysiske utvikling, som kondisjon, muskel- og skjelettstyrke, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon.

Vi legger også vekt på å tilby varierte øvelser for å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter og unngå ensidig belastning. Vårt mål er å skape en balansert og mangfoldig opplevelse som stimulerer barnas motoriske og fysiske utvikling på en engasjerende og morsom måte.

Konklusjon

Det er avgjørende at våre barn og elever er så fysisk aktive som mulig, derfor spiller læreren en viktig rolle. Dette fremmer ikke bare sunne vaner som kan vare livet ut, men det spiller også en viktig rolle for elevers evne til å lære mer effektivt og raskere. I tillegg skaper fysisk aktivitet i klassen et felleskap og bidrar til å bygge sterke relasjoner blant elevene.