Skolesamfunnet

Tre foreldre i skolesamfunnet holder snakkebobler i papp

Skolesamfunnet på Sandnes International School er bygget på prinsippene til IB-læringssamfunnet. Vi har som mål å skape et globalt fellesskap av lærende som tror at utdanning er nøkkelen til å gjøre samfunnet bedre. Her møter elevene en verden av kunnskap og lærer om ansvar, fellesskap og kultur i en trygg og inkluderende atmosfære. Ved Institutt for pedagogikk, er det bred enighet om at skolene spiller en sentral rolle i samfunnet. 

På skolen blir det norske utdanningssystemet implementert med en moderne vri, tilpasset det digitale samfunnet vi lever i. Vi vektlegger også å tilrettelegge for trivsel og samhandling blant elevene, og forberede dem på det samfunnet de skal bli en del av.

Lærere og foreldre diskuterer tjenester under et møte i skolesamfunnet.

Hva er et skolemiljø?

Et skolemiljø er mer enn bare bygningene og fasilitetene som utgjør skolens fysiske plass. Det er et levende fellesskap av studenter, lærere, og ansatte, bundet sammen av en felles søken etter kunnskap og vekst. Det er et trygt sted hvor barn og unge kan uttrykke seg selv, oppleve nye ting, og utvikle ferdigheter som vil forme dem som individer. 

Skolemiljøet på Sandnes International School er nøye designet for å fremme læringsglede, respekt, og samarbeid. Her anerkjenner vi betydningen av skolens rolle i samfunnet og jobber aktivt for å bidra til en verden preget av forståelse, toleranse og positiv endring.

Bli en av oss!

Ved å bli en del av vårt skolesamfunn kan du være trygg på at ditt barn vil nyte godt av undervisning og læringspraksiser basert på IB-programmet. Dette gir elevene den nødvendige støtten de trenger for å utvikle seg og realisere sine drømmer.

Det legges stor vekt på samarbeidet mellom foreldre og personalet, som spiller en viktig rolle i barnets utvikling. Dette fokuset på partnerskap mellom hjem og skole gir mulighet for felles beslutningstaking, idéutveksling og erfaringsdeling som oppmuntrer til vekst.

Gjennom foreldreutvalget gir vi foreldre muligheten til å delta i skolestyrets beslutninger om utdanning, sosiale arrangementer og mer. Dette gir en praktisk måte for engasjerte foreldre å bidra til å forme sine barns skoleopplevelser.

Forholdet mellom skolen og foreldre

Vi legger stor vekt på å anerkjenne lærere og ansatte som viktige partnere i skolesamfunnet. Dette forholdet er et aktivt samarbeid der skolen og foreldre er enige om forventninger og jobber sammen for å forbedre læringsmiljøet.

Samarbeid med familier er viktig for å støtte elevens læringsreise og utviklingen av samfunnet som helhet. Samarbeidet er viktig av flere grunner:

  • Øker tillit
  • Fremmer åpenhet
  • Bidrar til økt støtte for eleven
  • Gjør overganger enklere

Disse samarbeidspraksisene, bygget på gjensidig respekt og felles mål, skaper et dynamisk utdanningsmiljø. Dette gjør det mulig for hver elev å nå sitt fulle potensial innenfor rammene av et støttende skolesamfunn.

Foreldre og familier sitter på stoler og snakker om skolesamfunnet.

tyrking av skole og foreldresamarbeidet

Foreldreutvalget fungerer som en bro mellom skolen og foreldrene. De spiller en viktig rolle i å støtte og oppmuntre målene til IB-programmet. Foreldreutvalget er en viktig stemme i skolens strategiske planleggingsprosesser, og sikrer en sammenheng mellom utdanningsmål og samfunnets behov. Å være godt informert om læreplanendringer er ikke bare nødvendig; det er avgjørende for å opprettholde suksessen til vår utdanningsmetode.

Foreldreutvalget utvider sitt støttenettverk for å ønske velkommen nye familier og utvekslingsstudenter. Det bidrar til en smidig og varm integrasjon i Sandnes International School-samfunnet. Medlemmene sørger for at alle føler seg velkommen og verdsatt. Foreldreutvalget støtter ikke bare skolen vår, det bidrar også til utviklingen av et livlig, aktivt og fremtidsrettet utdanningssamfunn.

Våre aktiviteter

I Sandnes International School er personlig og fysisk utvikling av stor betydning, da dette utgjør kjernen i vårt fellesskap. Målet vårt er å fremme enkeltpersoners velvære ved å utvikle nødvendige begreper og ferdigheter.

Vi forstår viktigheten av velvære for alle i fellesskapet, da det omfatter fysisk, emosjonell, kognitiv, åndelig og sosial helse for alle. Derfor har vi utviklet svært innovative aktiviteter som fokuserer på to sentrale områder i læreplanen:

  • Fysisk opplæring: Vi stimulerer elevenes bevissthet om deres fysiske form og utvikler deres interesse for idrett og fysisk aktivitet. Gjennom et bredt spekter av aktiviteter innen fysisk opplæring, fremmer vi elevenes fysiske, intellektuelle og emosjonelle utvikling.
  • Personlig og sosial opplæring: Vi gir elevene modeller og verdier som hjelper dem med å håndtere personlige og sosiale spørsmål samtidig som de ivaretar sin helse og velvære. Vi har utviklet både offline- og nettbaserte biblioteker for disse formålene. På denne måten får elevene muligheten til å utvikle sin egen identitet og bruke passende sosiale ferdigheter i ulike situasjoner i virkeligheten.

Vi inviterer deg til å bli en del av vårt spennende og inkluderende skolesamfunn. Bli med oss på denne læringsreisen, der vi tar høyde for skolen i det digitale samfunnet. Sammen kan vi skape en lysere fremtid for våre studenter og verden.