Opptak

Trinn-for-trinn-prosessen for å søke på SDIS, gjøres for det meste online via Google Forms.

Vi oppfordrer familier til å besøke skolen, hvis mulig. Besøk kan arrangeres enten før eller etter at du har sendt inn en søknad.

Søk her