news image

Workshop for ansatte om bærekraftsmål

Onsdag 16. februar 2022 var vi vertskap for en informativ og inspirerende workshop fra FNs forening for Norge (UNA Norge) om bærekraftsmål (SDG).

 

Onsdag 16. februar 2022 var vi vertskap for en informativ og inspirerende workshop fra FNs forening for Norge (UNA Norge) om bærekraftsmål (SDG).

Workshopen handlet om noen store spørsmål:

  • Hvordan kan du sikre at studentene tilegner seg kompetanse til å fremme bærekraftig utvikling?
  • Hvilke faktorer kan begrense/fremme undervisning for bærekraftig utviklingsmål?
  • Hva kan du gjøre med det?

Denne workshopen forsterket vår forpliktelse til vår misjonserklæring: å skape en bedre verden gjennom utdanning.

Atle Alemie, rådgiver ved UNA Norges kontor, kommenterte at skolen vår, som den første UNESCO-skolen i denne regionen, er heldig som er pionerskolen i Norge når det gjelder å utvikle SDGs.

Lær mer om FNs bærekraftsmål på https://sdgs.un.org/goals

Utdanning for bærekraftig utvikling på https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development