news image

Tilbake til normalen

Med henvisning til pressekonferansen lørdag 12. februar 2022, har UDIR oppdatert retningslinjene.

 

Med henvisning til pressekonferansen lørdag 12. februar 2022, har UDIR oppdatert retningslinjene.

Anbefalingene er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehage eller skole
  2. God hånd- og hostehygiene

Det anbefales at voksne testes for korona ved nylig oppståtte luftveissymptomer. Testing uten symptomer anbefales ikke. Barn og elever med symptomer trenger ikke lenger testes.

Anbefalingen om å være hjemme i fire dager gjelder ikke for barn og studenter. De anbefales kun å holde seg hjemme hvis de er syke.

De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

Les mer om den nyeste informasjonen om Covid-19 .