SDIS
Barne- og
ungdomsskole

I Norge er ungdomsskolene et tilbud for alderen 13-16 år, og er en viktig del av utdanningssystemet. Sandnes International School er som et lite univers i seg selv, hvor elever fra hele verden kommer sammen for å lære og vokse. Vi er en autorisert International Baccalaureate skole som fokuserer på aktiv deltakelse.

På skolen tilbyr vi en helhetlig læreplan som dekker både barneskolen og ungdomsskolen, basert på det anerkjente IB-programmet. Her lærer elevene å utforske ulike områder av kunnskap og utvikle viktige ferdigheter som kreativ tenkning, kommunikasjon og problemløsning. Elevene blir undervist av lærere med internasjonal erfaring og ekspertise, som inspirerer og støtter dem gjennom hele skoleåret.

Formålet og målet med en internasjonal ungdomsskole

Vår skole har som mål å gi elevene en meningsfull og seriøs utdanning fra det øyeblikket de trer inn i vårt ungdomstrinn ved 13 års alderen. Vi er dedikerte til å utvikle dem til å bli positive bidragsytere i samfunnet og legge grunnlaget for deres fremtidige suksess.

Utover faglig kunnskap, legger vi stor vekt på verdier som respekt, selvstendighet, samarbeidsevner, tilpasningsevne, samt en sterk følelse av formål og selvdisiplin. Vi ønsker å gi elevene et helhetlig utdanningsprogram som inkluderer følgende mål:

 • Globale ledere: Gjennom utvikling av lederegenskaper ønsker vi å styrke elevenes evne til å initiere, lede og delta i samfunnsaksepterte og ansvarlige handlinger. Vi inspirerer dem til å ta aktiv del i samfunnsutviklingen.
 • Entreprenører: Ved å stimulere nysgjerrighet og kreativitet ønsker vi å oppmuntre elevene til å generere nye ideer som har en positiv innvirkning på verden. Vi skaper et miljø som fremmer innovasjon og entreprenørskap.
 • Kommunikatører: Vi legger stor vekt på å utvikle sterke kommunikasjonsevner hos elevene. Gjennom trening i effektiv kommunikasjon, lytting og meningsfulle dialoger, ønsker vi å ruste dem for suksess i personlige og faglige sammenhenger.

Vår skole er forpliktet til å bygge og styrke slike verdifulle egenskaper hos elevene fra barne- til ungdoms- og videregående skolealder. Vi er opptatt av å forme fremtidens ledere, som vil være klare til å møte utfordringene og positivt påvirke samfunnet rundt seg.

I en ungdomsskoleklasse rekker en elev opp hånden og stiller et spørsmål til læreren sin.

Internasjonal ungdomsskole i Norge

I henhold til norsk lov begynner ungdomsskolen når du blir 13 år og varer til du er 16.

Vi bygger våre aktiviteter på MYP-programmet utviklet av IB. Dette programmet er svært krevende da det oppfordrer elevene til å knytte praktiske sammenhenger mellom det de lærer og det de opplever i virkeligheten.

Som en internasjonal skole underviser vi på engelsk. Vi oppmuntrer elevene på ungdomsskolen til å snakke engelsk i timene, og gir dem passende oppgaver for deres alder. Hvis barnet ditt ikke behersker engelsk helt enda, er vi glade for å gi den støtten de trenger.

Samtidig er det norske språket viktig for oss, så vi har lærere med spesialisert kunnskap om norsk. De spiller en viktig rolle i hver enkelt elevs utvikling.

Retten til å gå på internasjonale ungdomsskoler 

Vi er stolte av å si at Sandnes International School er åpen for alle elever som ønsker å legge grunnlaget for en jevn overgang til videregående opplæring. I samsvar med norsk lov er det pålagt for elever å fullføre både grunnskolen og ungdomsskolen.

Vi ønsker elever til utdanningen velkommen, men antall plasser som tilbys hvert skoleår blir bestemt av skolestyret.

Det er viktig å merke seg at dersom antall søkere til høyere utdanning overstiger skolens kapasitet, forbeholder vi oss retten til å prioritere. Vi vil vurdere følgende kriterier ved prioritering:

 • Barn av ansatte eller styremedlemmer ved SDIS
 • Søsken av allerede innskrevne elever
 • Elever med erfaring fra internasjonale skoler
 • Elever med minst én forelder som ikke er norsk
 • Geografisk nærhet til skolen
 • Dato for søknad

Dersom en elev oppfyller flere kriterier, vil de bli gitt høyere prioritet

En ungdomsskoleelev tar notater om utdanningssystemet i Norge.

Våre læringsmetoder på ungdomsskolen

Vi tror at læring skal være mer enn bare å sitte stille i en klasse og lytte til en lærer. Derfor jobber vi hardt for å gi våre elever en allsidig og engasjerende utdanning. Skolen tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og program som hjelper elevene å utvikle seg akademisk, kulturelt og personlig. Dette inkluderer kreative fag som:

 • Språkopplæring og litteratur
 • Individer og samfunn
 • Naturvitenskap
 • Matematikk
 • Kunst
 • Kroppsøving
 • Design

Vi har også et sterkt fokus på å skape et inkluderende og støttende miljø for våre elever, der de kan trives og føle seg hjemme. Våre lærere er dedikerte til å hjelpe elevene med å nå sitt fulle potensial. Vi tror på å tilby en utdanning som ikke bare forbereder elevene på akademisk suksess, men også på å bli selvstendige, ansvarlige og engasjerte samfunnsborgere.

Et inkluderende miljø for opplæring

SDIS tilbyr en internasjonal utdanning basert på det anerkjente International Baccalaureate-programmet. Skolen fokuserer på å utvikle elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for å inspirere og engasjere elevene.

Skolen skaper et inkluderende og støttende læringsmiljø for elevene, og tilbyr en utdanning som forbereder dem på livet etter skolen.

FAQ

Hva slags utdanning tilbyr SDIS?

SDIS tilbyr en internasjonal utdanning basert på det anerkjente International Baccalaureate-programmet.

Hva er aldersgruppen for elevene på skolen?

Skolen har en barneskole med elever fra 6-12 år, og en ungdomsskole fra 13-16 år.

Hvordan kan jeg søke om opptak på SDIS?

Du kan søke om opptak på SDIS ved å besøke skolens nettside og fylle ut søknadsskjemaet.

Er det mulig å få rabatter på skoleavgiftene?

Ja, familier som registrerer to eller flere barn kan få rabatter på skoleavgiftene.

Hva slags sertifiseringer har SDIS?

SDIS er en UNESCO-skole i FN og medlem av Norges forbund for IB-skoler (NIBS).