An International
Baccalaureate
Norge

En vitnemålscap og et diplom som symboliserer det internasjonale baccalaureate-programmet

Sandnes International School (SDIS) har som mål å tilby en unik utdanning som kombinerer individuell læring med samarbeid. Vår dedikasjon til nyskapende undervisningsmetoder reflekterer vår innsikt i den stadig skiftende utdanningsverdenen.

SDIS er en stolt International Baccalaureate-skole (IB) og er medlem av UNESCO, FN-utdanning, samt den norske International Baccalaureate School.
Hos oss oppfordrer vi til aktiv deltakelse i et dynamisk læringsmiljø, der hver eneste elev blir støttet og verdsatt.

Tegning av barn, et verdenskart og bøker.

Forståelse av IB-programmet

The International Baccalaureate (IB) er et internasjonalt anerkjent utdanningsprogram grunnlagt i 1968. Det tilbyr en omfattende og streng læreplan for studenter i alderen 3 til 19. IB har som mål å utvikle studentenes intellektuelle, personlige, emosjonelle og sosiale ferdigheter, og fremme global tankegang og kritisk tenkning.

IB består av tre hovedprogrammer. Primary Years Program (PYP) henvender seg til studenter i alderen 3 til 12 år, med fokus på utviklingen av hele barnet gjennom spørrebasert læring og globalt medborgerskap. Middle Years Programme (MYP) er designet for studenter i alderen 11 til 16, og gir akademiske utfordringer og praktiske livsferdigheter samtidig som det oppmuntrer til tverrfaglig læring.
IB Diploma Programme (DP) er et utfordrende pensum for studenter i alderen 16 til 19 år som ønsker å forberede seg til universitetet. Det tilbyr en rekke fag innenfor forskjellige fagområder. I tillegg til fagene inkluderer programmet også andre viktige elementer som et utvidet essay, kunnskapsteori (TOK) og kreativitet, aktivitet, service (CAS). DP er kjent for å være krevende og gir studentene en bred kunnskap og forståelse som er verdifull for deres videre utdanning.

IB-pensumet er preget av sitt internasjonale perspektiv, som fremmer interkulturell forståelse og engasjement i virkelige problemstillinger. Den legger vekt på kritisk tenkning, forskningsferdigheter og anvendelse av kunnskap. Programmets helhetlige tilnærming tar sikte på å utvikle studentenes intellektuelle nysgjerrighet, empati og ansvarsfølelse som globale borgere.

IB-kvalifikasjoner er høyt ansett av universiteter og høyskoler over hele verden, da de viser studentenes beredskap for høyere utdanning og deres evne til å utmerke seg i et utfordrende akademisk miljø.
Som en International Baccalaureate-skole, er SDIS i tråd med IB-organisasjonens mål om å styrke unge mennesker, uavhengig av deres bakgrunn.

Fordelene med IB programmet

Internasjonal Baccalaureate, eller IB programme tilbyr flere fordeler for studenter. For det første gir det en globalt anerkjent kvalifikasjon som er høyt ansett av universiteter og høyskoler over hele verden. IB-kandidater er ofte godt forberedt på de strenge akademiske kravene til høyere utdanning på grunn av programmets vekt på kritisk tenkning, forskningsferdigheter og tverrfaglig læring.

IB-programmet fremmer også internasjonalt sinn og interkulturell forståelse. Gjennom eksponering for ulike perspektiver og globale problemstillinger utvikler studentene empati, kulturell bevissthet og en følelse av delt ansvar som globale borgere. Dette forbereder dem til å navigere i en stadig mer sammenkoblet verden og bidra positivt til samfunnet.

Videre oppfordrer IB-pensumet studentene til å bli livslange elever. Det fremmer intellektuell nysgjerrighet, kreativitet og selvstendig tenkning, og fremmer en kjærlighet til læring utenfor klasserommet. Programmets fokus på undersøkelsesbasert læring og utvikling av essensielle ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og problemløsning utstyrer studentene med verktøyene som er nødvendige for å lykkes i deres fremtidige bestrebelser.
I tillegg legger IB-programmet vekt på helhetlig utdanning ved å pleie studentenes personlige og sosiale utvikling.

IB-programmet ved SDIS omfatter to utdanningsprogrammer:

 • Grunnskole: Primary Years (PYP) for elever i alderen 6-12 år
 • Ungdomsskole: Middle Years (MYP) for elever i alderen 13-16 år
Verdensgloben symboliserer universaliteten til det internasjonale baccalaureat-programmet.

Søknadskrav

Å søke om opptak til SDIS er en enkel prosess som gjennomføres via et Google-skjema. Søknaden inneholder personlige opplysninger og spørsmål om din interesse for IB-programmet og SDIS.

Hvis antall søknader overstiger skolens kapasitet, vil prioritet bli gitt basert på følgende kriterier:

 • Barn av SDIS-ansatte eller styremedlemmer.
 • Søsken av nåværende elever.
 • Elever med internasjonal erfaring.
 • Elever med minst én ikke-norsk forelder.
 • Geografisk nærhet til SDIS.
 • Dato for søknad.

Søke om opptak til SDIS

Vi søker stadig etter nye elever og studenter som ønsker å utvikle seg innen International Baccalaureate. Før du sender inn søknadsskjemaet, er nettsidene våre en flott ressurs for å bli bedre kjent med hva vi har å tilby og hva vi verdsetter.

Her er noen punkter du bør tenke på før du søker:

 • Les igjennom opptakskriteriene
 • Fullfør den elektroniske søknaden
 • Gjennomgå aldersretningslinjene
 • Kostnad: 35 950 kr årlig for trinn 1-7 og 37 105 kr for trinn 8–10. Det tilbys søskenrabatter for andre, tredje og påfølgende barn som er innmeldt.

Hvis du ønsker mer informasjon om fordelene ved å studere hos oss, eller hvis du har andre spørsmål, oppfordrer vi deg til å ta en uformell prat med oss. Vi gleder oss til å høre hvorfor du vurderer å la ditt barn bli en del av vår skole, og vi er her for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.

SDIS: En autorisert IB-skole

International Baccalaureate-skoler tilbyr en nyskapende og anerkjent utdanning. De gir en omfattende læreplan med vekt på kritisk tenkning, interkulturell forståelse og helhetlig utvikling. Som en IB-autorisert skole, følger vi på Sandnes International School visjonen og misjonen til programmet.

Før du bestemmer deg for å søke om plass for ditt barn, er det viktig å ha tilstrekkelig informasjon tilgjengelig. Vi har forsøkt å gi så mye informasjon som mulig om IB-programmet her, men hvis du har ytterligere spørsmål, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss. Tilgjengelige kommunikasjonskanaler er:

 • E-post: office@sdis.no
 • Telefon: (+47) 51 20 15 75

Du kan også besøke skolen vår. Vi har en vakker beliggenhet ved elven Figgjo.

 • Adresse: Figgenveien 31, 4332 Figgjo