Sandnes
Internasjonal
Skole

To internasjonale skoleelever kledd i astronautplagg

Hvis du ønsker at barnet ditt skal oppleve en kvalitetsutdanning ved en internasjonal skole i Norge, så er Sandnes Internasjonale skole i Figgjo et flott alternativ. Her har vi alt barnet trenger for en flott og kreativ utvikling, samtidig som det får et bedre bilde av verden rundt seg.

Undervisningen foregår både på engelsk og norsk, og vi forsøker å tilpasse oss alle elevenes forskjellige behov.

Nedenfor finner du en grundig introduksjon til Sandnes Internasjonale Skole (SDIS), og hvis du har spørsmål, er du mer enn velkommen til å ta kontakt. Vi hjelper deg med alt du trenger.

Elever ved en internasjonal skole deltar i klasseromsstudier i et morsomt læringsmiljø.

Hva er en internasjonal skole?

En internasjonal skole er en utdanningsinstitusjon som følger en internasjonal læreplan, vanligvis forskjellig fra den nasjonale læreplanen i vertslandet. Disse skolene henvender seg til en mangfoldig studentmasse bestående av innvandrerbarn, utenlandske statsborgere og noen ganger lokale studenter som søker internasjonal utdanning.

Som en internasjonal skole tilbyr SDIS en global anerkjent læreplan, International Baccalaureate (IB). Vi implementerer IB’s PYP for barneskole og MYP for ungdomsskolen.

Vi vektlegger et flerkulturelt og flerspråklig miljø som en engelskspråklig skole, og fremmer interkulturell forståelse og globalt medborgerskap. Vi gir alltid nødvendig støtte til våre elever som ikke er flytende i engelsk ennå.

Videre har vi moderne fasiliteter, avanserte ressurser og et bredt utvalg av fritidsaktiviteter, som fremmer helhetlig utvikling innen områder som kunst, idrett og samfunnstjeneste.

Internasjonale studenter ved SDIS: Det du trenger å vite

I et stadig skiftende utdanningsmiljø må både lærere og elever tilpasse seg kontinuerlig. Sandnes International School forplikter seg til å fremme kreativitet, kritisk tenkning, samarbeid og kommunikasjon i alle våre læreplaner. Vår tilknytning til UNESCO og International Baccalaureate (IB), sammen med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, sikrer at hver eneste elev mottar en fremragende utdanning.

Vårt mål er å tilby internasjonale studenter i Norge en variert utdannelse som dyrker vennlighet, medfølelse og respekt. Vi ønsker å dyrke selvsikre globale borgere som kan trives og møte utfordringene i det 21. århundre. Med alle tilgjengelige ressurser er SDIS her for å sikre en smidig overgang og en vellykket akademisk reise for alle internasjonale studenter.

Vårt læringsmiljø

Sandnes International School tilbyr et dynamisk og berikende læringsmiljø som imøtekommer studenter fra forskjellige kulturelle bakgrunner. Skolen vår prioriterer utviklingen av globale tanker, interkulturell forståelse og er akademisk fremragende. I en flerkulturell setting får studentene sjansen til å samhandle med jevnaldrende fra ulike nasjoner, noe som skaper et miljø preget av respekt, toleranse og forståelse for mangfold. Denne eksponeringen for ulike kulturer bidrar til å utvide deres horisonter og dyrke et globalt perspektiv.

En av de sentrale styrkene til SDIS er vår elevsentrerte tilnærming til læring. Lærerne streber etter å skape engasjerende og interaktive klasserom der studentene aktivt deltar i sin egen utdanning. Denne tilnærmingen fremmer kritisk tenkning, problemløsningsevner og kreativitet. Ved å tilpasse undervisningen til individuelle behov, sikrer vi at hver elev får personlig oppfølging, noe som fremmer deres akademiske vekst og suksess.

Engasjerende prosjekter og studieturer er en del av våre unike undervisningsmetoder, som fremmer proaktivitet, medfølelse og en livslang kjærlighet til læring. Vi reduserer sannsynligheten for stress og misnøye ved å tilby et støttende psykologisk miljø som sikrer studentenes trivsel. Vi tror at på denne måten kan sosial integrasjon og personlig vekst oppnås.

En internasjonal skoleelev viser frem fingrene sine som er farget i grønt, blått og rødt.

Læring i blandede grupper

Vi skaper inkluderende læringsmiljøer der studenter fra ulike kulturelle bakgrunner møtes. Med fokus på interkulturell forståelse fremmer ulike grupper samarbeid, empati og respekt blant studentene.

Ved vår internasjonale skole er lærerne dyktige til å imøtekomme ulike læringsstiler og individuelle behov innenfor disse blandede gruppene. De skaper engasjerende og interaktive klasserom som fremmer aktiv deltakelse og kritisk tenkning.

Ved å arbeide i blandede grupper lærer studentene å sette pris på ulike perspektiver, utvikle kulturell kompetanse og forbedre kommunikasjonsevnen. De får førstehånds erfaring med det globale fellesskapet, noe som forbereder dem for en flerkulturell og sammenkoblet verden.

Mens engelsk er hovedspråket for undervisning, forstår vi verdien av å inkludere norsk. Våre norske lærere spiller en viktig rolle i den konseptuelle utviklingen til alle elevene. Vi gir konstant støtte til studenter med begrensede engelskkunnskaper, og sikrer at de oppnår språklig dyktighet.

Internasjonal barnehage

Internasjonale barnehager i Norge gir et nærende og flerkulturelt miljø for unge elever. Disse barnehagene tar imot barn med ulike kulturelle bakgrunner, og fremmer en følelse av inkludering og mangfold fra tidlig alder. Internasjonale barnehager fokuserer på helhetlig utvikling, og tilbyr en rekke aktiviteter som fremmer sosial, emosjonell, kognitiv og fysisk vekst.

Høyt utdannede lærere skaper stimulerende og interaktive læringsopplevelser skreddersydd for hvert enkelt barns behov. Gjennom lekbaserte aktiviteter, språkutvikling og kulturelle feiringer, tilbyr internasjonale barnehager et solid grunnlag for barn å utvikle sine ferdigheter, nysgjerrighet og global bevissthet som forberedelse til fremtidig utdanning.

Internasjonal grunnskole, ungdomsskole og videregående utdanning

Selv om vi ikke har et eget skoleprogram for videregående skole, er vi stolte av å kunne tilby våre studenter en innholdsrik utdanning på både grunnskole- og ungdomsskolenivå ved SDIS.

For barn i alderen 6–12 år er læreplanen vår basert på IB Primary Years Programme. Dette programmet oppmuntrer studentene våre til å ta aktiv del i egen læring, og legger til rette for utforskning og oppdagelse. I Primary Years Programme (PYP) er ikke målet vårt bare å forme selvstendige studenter, men også å fremme borgerskap med en dyp forståelse av verden. Rammeverket vårt for PYP er spesifikt utformet for å oppmuntre til disse egenskapene hos studentene.

For studenter i alderen 13-16 år er utdanningen på ungdomsskolen basert på IB Middle Years Programme. Programmet vårt omfavner proaktive læringsmetoder, som bidrar til aktiv deltakelse blant studentene. Programmet for ungdomsskolen ved SDIS er utformet for å utvikle studenter til globale ledere, entreprenører, kommunikatorer og kritiske tenkere. MYP inneholder fascinerende leksjoner, spennende prosjekter og stimulerende fritidsaktiviteter.

Programmene for grunn- og ungdomsskolen ved SDIS er utformet for å legge grunnlaget for studentenes fremtidige akademiske liv. Elever som fullfører skolen hos oss, vil ha et solid fundament og en åpen holdning til videre utdanning. Derfor er valget av riktig skole for barnets utdanning en betydningsfull beslutning. SDIS sin misjon er å hjelpe hver student til å nå sitt fulle potensial som en ansvarlig, selvsikker og internasjonalt bevisst bidragsyter til samfunnet.