Sandnes
Internasjonale
grunnskole

En grunnskoleelev gjør et labeksperiment med begerglass.

Ved Sandnes International School tilbyr vi grunnskole for alderen 6 – 12 år gjennom IB Primary Years Program (PYP), og ungdomsskole for alderen 13 – 16 år. Hvis du leter etter en skole som underviser i mye mer enn akademikere, er SDIS her for deg og din familie.

To barn lærer om geologi ved å lage mat på SDIS grunnskole i Norge.

Velkommen til vår skole!

Velkommen til Sandnes International School, hvor vi forbereder våre elever på det 21. Århundre. Verden er i konstant endring, og vi fokuserer på å hjelpe elevene våre med å tilpasse seg og trives i det moderne samfunnet. Forpliktet til en sterk, sosial-emosjonell læreplan tilbyr vi en stimulerende, innholdsrik og balansert grunnskoleutdanning som er forankret i et mangfoldig, dynamisk og støttende skolesamfunn. Hos oss kan elever og foreldre kjenne seg sikre på at elevene utvikler seg i et trygt læremiljø med fokus på kreativitet, kritisk tenkning, samarbeid og kommunikasjon.

Formålet og målet med grunnskolen

Sandnes International School, en liten norsk grunnskole med store ideer. På vår skole verdsetter vi individualitet, og vi bruker kreative undervisningsmetoder som hjelper oss med å lære på en spennende måte.

På vår grunnskole tilbyr vi en internasjonal og anerkjent læreplan i tråd med IB-programmet. Det strenge og balanserte akademiske programmet bidrar til å utvikle hvert enkelt barns unike potensial.

Sandnes International School har som intensjon å bidra til en forbedret verden gjennom å tilby studentene en streng internasjonal utdanning og muligheter til å utføre meningsfylte handlinger, samt lede positiv endring. Skolens prioritering er å støtte elevenes behov, respektere og anerkjenne ulikheter, samt verdsette og fremme deres unike kvaliteter.

Ord som inneholder alle målene til grunnskolen skrevet i et Scrabble-spill, som for eksempel lære, skole, matematikk og lese.

Internasjonal grunnskoleutdanning i Norge

Ved Sandnes internasjonale skole underviser vi barn fra 6 til 12 år på barneskolen og barn fra 13 til 16 år på ungdomsskolen. Vi tror at barn blomstrer gjennom suksess. Vi fokuserer på å skape et positivt læringsmiljø der vi feirer hver elevs fremgang, basert på IBs Primary Years Programme (PYP). PYP gir tverrfaglige læringsopplevelser, og alle våre barneskoleelever oppmuntres til å anvende det de lærer i klasserommet i virkelige situasjoner.

Skolen vår bruker først og fremst engelsk som undervisningsspråk, og vi har designet våre klasserom, undervisningsmateriell og fasiliteter for å skape et mangfoldig og engasjerende språkmiljø. Elevene våre oppfordres til å delta aktivt i engelsktalende aktiviteter, og vi tilbyr differensiert undervisning basert på alderstilpassede akademiske standarder.

I tillegg tilbyr vi spesialundervisning for studenter som trenger ekstra støtte på engelsk. Norsk er også en integrert del av skolens identitet, og vi har lærere som besitter spesialkunnskaper i norsk for å hjelpe elevene med å utvikle sine ferdigheter i språket. Som frittstående skole har vi mandat til å følge norsk lovverk, inkludert opplæringsloven og andre relevante forskrifter.

Fremtidsrettet læring

Norske skoler har fått en fremtredende plass og er blant verdens mest prestisjefylte. I senere tid har skoler som SDIS fått mye oppmerksomhet på grunn av kreative tilnærminger til å forberede unge mennesker for fremtiden. I Norge er det obligatorisk for alle barn å starte på barneskolen når de fyller 6 år. Fokuset i barneskolen er å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter som vil være til nytte senere i livet.

Her hos SDIS arbeider vi aktivt for å fremme innovativ utdanning og forberede elever på en aktiv livsstil gjennom PYP-utdanningen. Elevene vil utvikle seg til ansvarsfulle individer med sterkt fokus på akademisk, personlig, emosjonell og sosial vekst.
Sjekk ut våre opptakskriterier og ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om vår læreplan for barneskolen. Det er verdt å merke seg at barnehage– og førskoleutdanning ikke er obligatorisk, men frivillig i Norge.

En grunnskoleelev ser på et bord, og på bordet ligger lesebriller, en klokke, fargestifter, bøker og et eple.

Hva vi gjør i vår grunnskoleopplæring

På grunnskolen støtter vi elevene som aktive deltakere i sin egen læring. Vi anerkjenner viktigheten av tradisjonelle fag, men vi erkjenner også verdien av at elever skaper relasjoner og tilegner seg essensielle ferdigheter ved å stille spørsmål og reflektere. Vår innovative tilnærming inkluderer morsomme prosjekter som hjelper elevene med å forstå helheten i det de lærer. Vi tror på å inspirere nysgjerrighet, samarbeid og kritisk tenkning. Læring handler om å forstå sammenhenger og se det større bildet. Vi ønsker å skape et motiverende læringsmiljø der elevene er engasjerte og aktive deltakere i sin utdanning.

Hos oss er det viktig at utdanningen er kvalitativ og gir elevene den støtten som trengs. Det er en del av vår misjon til å skape en bedre verden, og gi elevene et positivt læringsmiljø. Alle har lik stemme, alle respekteres, og individet er noe vi legger vekt på.
Våre lærere er ikke bare ansvarlige for å formidle kunnskap, men også for å motivere og oppmuntre studentene sine til å takle et krevende, men likevel fengslende studieløp. Dessuten skaper de en sikker og altomfattende atmosfære som gjør det mulig for elevene å utvikle seg og avansere.

Hos SDIS vil vi sette elevene i fokus. Det vil vi gjøre ved å lage et miljø hvor alle jobber sammen, både lærere og elever. På den måten lærer de seg å få ny kunnskap og ikke minst forståelse på bakgrunn av det, og med hjelp av samtaler og ulike erfaringer.

Om Sandnes International School

SDIS ble grunnlagt i 2015. Det var ikke før i 2022 at vi flyttet til vår nåværende beliggenhet i Figgjo. Vi ligger langs Figgjelva, hvor du har tilgang til turstier og mye flott natur. Du kommer frem til SDIS ved å ta bussruten #23, og det er en holdeplass dedikert til SDIS. Tilgang til oss får du fra både Sandnes, Figgjo og Ålgård.

Takket være vår beliggenhet er vi i en ideell situasjon for læring både innendørs og utendørs. Det er heller ikke så dyrt å bli en elev hos SDIS, da vi er delfinansiert av staten. Det gjør at vi kan holde avgiftene relativt rimelige, og har du to eller flere barn hos skolen får du rabatt.

Skolen vår er en del av viktige grupper som FN og en spesialorganisasjon for skoler i Norge. Hvis du er interessert i skolen vår, kan du sende en e-post eller ringe for å avtale en tid for å besøke og se den selv.

Høydepunkter ved skolen

Sandnes Internasjonale skole er en uavhengig skole som prioriterer barnas trivsel og utdanning. Vi er også stolte av å være medlem av NIBS, Norges forbund for IB-skoler. I tillegg er vi en UNESCO-skole. Vi legger vekt på å hjelpe barna til å vokse som en verdifull del av samfunnet, og ikke bare innenfor det akademiske. Hvis du ønsker mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss via telefon eller e-post.

FAQ

Hvor ligger Sandnes Internasjonale skole?

Den ligger i Figgjo! Vi er ikke en stor skole, men du får enkel tilgang til oss både fra Sandnes, Figgjo Sentrum og Ålgård.

Opp til hvilket klassetrinn tilbyr Sandnes Internasjonale skole utdanning?

Vi tilbyr utdanning helt opp til videregående nivå. Så ditt barn kan få en komplett utdannelse helt til det er ferdig med den obligatoriske skolegangen.