En liten
skole
med store
idéer

Kraften av
spørrebasert læring

Ved Sandnes International School tilbyr vi grunnskole for alderen 6 – 12 år gjennom IB Primary Years Program (PYP), og internasjonal ungdomsskole for alderen 13 – 16 år. Som en autorisert International Baccalaureate (IB) verdensskole støtter vi og forplikter oss fullt ut til IBs mål og filosofi. For oss er ikke dette bare en måte å lære på – det er en måte å leve på.

Vi støtter elevene våre som aktive og omsorgsfulle deltakere i egen læring. I stedet for å praktisere et tradisjonelt og rigid pedagogisk rammeverk, oppfordrer vi til å stille spørsmål – og strekke seg etter svarene. Vår innovative undervisningstilnærming inkluderer mange morsomme prosjekter og feltturer, som hjelper elevene til å reflektere og se det større bildet av læring.

Et stimulerende språkmiljø

Vi er en engelsktalende skole, og både klasseromsvegger, undervisningsressurser og andre deler av fasilitetene bidrar til et rikt, variert og stimulerende språkmiljø. Elevene oppmuntres aktivt til å snakke engelsk i klassen og er underlagt differensiert undervisning i henhold til en alderstilpasset, akademisk standard. Til elever med begrensede engelskkunnskaper, tilbyr vi støtteundervisning.

Norsk anses som et sentralt og bærende element i skolens identitet. Lærere med spesialisert norskkunnskap spiller en viktig rolle i språk- og konseptutviklingen til våre elever. Som en friskole (friskole) følger vi norsk lovverk som opplæringsloven og relevante forskrifter.

Et trygt og sunt skolemiljø

Et trygt og sunt skolemiljø

Et velfungerende psykososialt læringsmiljø reduserer risikoen for stress og mistrivsel. Alle elever har rett til et trygt og sunt skolemiljø, som fremmer deres trivsel som individer og et fellesskap de kan trives i. Med dette mener vi at elevene våre ikke skal utsettes for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme, eller ekskludering på skolen, på vei til skolen eller under pedagogiske besøk.