Public Services For Children and Family in Sandnes

Resource center for children and families (Ressurssenter for barn og familie)

For more information, visit this link 

  • Preventive / outreach service (Forebyggende/oppsøkende tjeneste)

Contact Information:

Espen Thorsen Hegna
Tlf. 461 93 346
Email: espen.thorsen.hegna@sandnes.kommune.no

Aslaug Neteland
Tlf. 915 14 929, 51 33 58 13
Email: aslaug.neteland2@sandnes.kommune.no