Physical Education Program

Kanopadling. Foto: Janne T. Braseth

Kanopadling. Foto: Janne T. Braseth

Friluftsliv i skolen

Her finner du informasjon for ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena og inkludere friluftsliv i undervisningen, både som selvstendig aktivitet og som pedagogisk verktøy. Forum for friluftsliv i skolen står bak, mens det er Miljødirektoratet som har redaktøransvaret.

See more, please click this